Faktorer som påverkar utrymningen

Byggnaden

 • Larm
 • Utrymningsvägar
 • Fri bredd i gångar och dörrar
 • Skyltning och markeringar
 • Våningsplan och trappor
 • Brandavskiljande gränser

Människorna

 • Kännedom om lokalerna
 • Vakenhet
 • Rörelseförmåga
 • Stress och panik
 • Roll och ansvar