Om du vill veta mer

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
www.avrf.se
Gilla oss på facebook

Brandskyddsföreningen Sverige
www.brandskyddsforeningen.se

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
www.msb.se
www.youtube.com/msb
www.dinsakerhet.se