Sammanfattning

  • SBA – en del av verksamheten
  • Utrymning – identifiera era svårigheter och planera för det
  • Tidig upptäckt – liten skada
  • Rädda, varna , larma, släck
  • Pulver, skum, koldioxid