Brandskyddsutbildning

Välkommen till brandskyddsutbildningen! I den här utbildningen kommer du att lära dig om brandskydd och hur du ska agera i händelse av en brand. Utbildningen är uppdelad i fem avsnitt…