Välkommen till brandskyddsutbildningen!

I den här utbildningen kommer du att lära dig om brandskydd och hur du ska agera i händelse av en brand. Utbildningen är uppdelad i fem avsnitt och i varje avsnitt finns det ett antal frågor som underlag för diskussion med dina kollegor. Hela utbildningen tar ungefär en timme. För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen bör den göras i en grupp om tre till tio personer. Det ingår flera filmklipp i utbildningen så se till att du har ljudet på!

Lycka till!