Det är viktigt att du har kunskap om det fysiska brandskyddet på din arbetsplats. Gå runt själv eller i mindre grupper på din arbetsplats/avdelning och ta reda på följande saker:

Frågor avsnitt 3