För ett bra brandskydd krävs att alla är medvetna om vilka risker och skyddsbehov som finns i en verksamhet. Det är viktigt att alla i organisationen vet vad de ska göra om en brand bryter ut och inte minst vad de ska göra för att förebygga bränder.

Flera svar kan vara rätt på någon eller några av frågorna.

Frågor avsnitt 4