Brandvarnare

För att kunna göra en insats krävs att branden upptäcks tidigt. Brandvarnare är den viktigaste delen av brandskyddet, såväl hemma som på jobbet. I mer än hälften av alla dödsbränder har det saknats en fungerande brandvarnare. Försäkra dig om att den fungerar genom att testa den regelbundet och byta batteriet en gång om året.

Brandvarnaren ska sitta i taket i närheten av sovrummet så att du hör den när du sover. Den ska inte placeras nära ventilationsöppningar och minst 50 cm från närmaste vägg för att ge så tidig upptäckt som möjligt. Du bör ha en brandvarnare per våningsplan och är våningen eller lägenheten större än 60 kvadratmeter bör du ha flera.

Läs mer om brandvarnare.