Brandorsaker

I det här avsnittet har vi berättat om hur människors beteende är en stor orsak till brand. Den enskilt största brandorsaken i allmänna byggnader är anlagd brand, efter det följer tekniskt fel och på tredje plats kommer spisbränder. Det innebär att vi har stor möjlighet att förhindra bränder i allmänna byggnader. Genom att hålla rent från brännbart material runt fastigheten och koppla in timer till spis och kaffebryggare kan många bränder förebyggas.

Statistik om bränder och andra olyckor finns på MSB.se.