I händelse av en brand är det allra viktigaste att alla kan ta sig ut ur byggnaden fort. Då är det avgörande att utrymningsvägarna fungerar som de ska.

Flera svar kan vara rätt på någon eller några av frågorna.

Frågor avsnitt 2