Rädda, varna, larma, släck

Rädda först de som är i livsfara men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan och hjälp andra om du har möjlighet. 

Varna de som hotas av branden så att de upptäcker faran och kan sätta sig i säkerhet eller hjälpa till.

Larma räddningstjänsten genom att trycka in larmknappar om du passerar några och ring 112. Berätta vad som har hänt, vilken adressen är och om någon befaras vara kvar i byggnaden.

Släck branden om du bedömer att du kan göra det utan att utsätta dig själv för större fara. Använd till exempel en handbrandsläckare och sikta mot lågornas bas.

Undvik röken och gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, det kan räcka med ett par andetag i tät brandrök för att bli medvetslös. Stäng alla dörrar bakom dig, det hindrar brandspridningen och vinner tid åt räddningstjänsten.