Avslutning

Grattis! Du är färdig med brandskyddsutbildningen men brandskyddsarbetet fortsätter!

I utbildningen har du sett hur man kan agera vid en brand. Du har lärt dig att identifiera brandrisker och har fått en förståelse för olika svårigheter vid en utrymning. Du har även förstått vikten av ett fungerande brandskyddsarbete på din arbetsplats och hur du ska hantera olika typer av släckutrustning. Du är nu bättre förberedd om det skulle börja brinna och även en liten insats kan betyda mycket.

Kom ihåg att det är du som kan göra den största skillnaden!

Vill du läsa mer kan du gå in på vår hemsida. Du kan också gå in på Myndigheten för samhällsskydd (MSB) och beredskaps youtubekanal och hitta många bra filmer.