Levande brandskydd

Det är viktigt att brandskyddsarbetet är en levande del av vardagen så att fel och brister kan upptäckas och åtgärdas. Alla verksamheter bör ha en utsedd brandskyddsansvarig som kan leda och fördela arbetet.

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för brandskyddet och kan göra kontroller av hur brandskyddsarbetet fungerar i en verksamhet. Räddningstjänsten har också en rådgivande roll och finns till för att ge information och stöd till allmänheten i frågor om brandskydd.

Läs mer i MSBs allmänna råd om systematiskt brandskydd