Brandrisker

Vi är omgivna av olika risker i vår vardag. Många gånger är det saker som vi själva gör som skapar riskerna men det betyder också att vi har möjlighet att avhjälpa många av dem genom vårt beteende.

En växande riskfaktor är elektroniken. Det finns många olika typer av laddare både hemma och på arbetet. Bränder orsakade av lithiumjon-laddare har blivit allt vanligare i takt med batteriernas ökade popularitet.

Att lämna laddare i kontakten mycket längre än vad som behövs kan innebära en risk för brand om laddaren eller batteriet är skadat eller felaktigt. Ladda därför helst din dator eller mobil när du är vaken. Skulle det börja brinna i elektriska apparater är det viktigt att bryta strömmen, till exempel genom att dra ut sladden.