Gruppbeteende

Hur du kommer reagera vid en allvarlig händelse är omöjligt att veta innan du har råkat ut för den men genom att tänka efter före blir du bättre rustad att göra skillnad om olyckan inträffar.

Det är vanligt att människor försöker ta sig ut ur en byggnad samma väg som de kom in, även om det är samma väg som alla andra tar. Ofta finns det andra utrymningsvägar som är bättre. Människan är ett flockdjur som hellre väljer att följa flocken snarare än sin egen övertygelse. Om du vistas i lokaler som du inte känner till så väl kan det vara värt att fundera på vilken väg som leder ut snabbast.