Anlagd brand

Vi är vana att höra om hur viktigt det är att släcka alla levande ljus när man lämnar ett rum men anlagda bränder är faktiskt den enskilt största brandorsaken i allmänna byggnader. Det finns många orsaker bakom anlagda bränder men ett tydligt mönster är att om skräp och annat brännbart material finns tillgängligt omkring byggnaden så ökar risken för bränder.

Brännbart material bör inte förvaras nära en fasad och sopkärl som finns utanför byggnaden bör heller inte stå tillgängligt under kvällar och nätter.

Här kan du läsa mer om bränder i skolor och hur de kan förebyggas.