Utrymningsvägar

Utformningen av brandskyddet i en byggnad är styrt av regler som finns för att underlätta utrymning och minska konsekvenserna av en brand. Det finns bland annat regler om hur många utrymningsvägar som ska finnas, hur breda de ska vara och hur många som får vistas i en lokal samtidigt.

Det finns oftast flera utrymningsvägar från samma plats i en byggnad. Om en väg är blockerad av branden ska du kunna ta dig ut genom den andra.

Dörrar i en utrymningsväg måste vara lätta att öppna inifrån och får aldrig blockeras. Det är viktigt att personalen i verksamheten hjälps åt att hålla utrymningsvägarna fria.

För att begränsa spridningen av rök och brand är en byggnad också indelad i sektioner som kallas för brandceller.

Boverkets byggregler styr brandskyddet och utformningen av utrymningsvägar.