Utrymningsorganisation

Det är viktigt att ha en organisation för utrymning. Stora folksamlingar måste kanske delas upp och ledas ut åt olika håll. På ett sjukhus måste många patienter få hjälp av personal för att sätta sig i säkerhet. Att alla i verksamheten vet vad de ska göra är viktigt för att utrymningen ska fungera.

En bra utrymningsorganisation bör vara uppbyggd kring olika arbetsfunktioner snarare än personer. På så vis säkerställs att nödvändiga uppgifter blir gjorda oavsett vem som finns på jobbet när branden bryter ut. En förutsättning är förstås att personalen vet hur organisationen fungerar och vilka uppgifter som tillhör respektive funktion.