Systematiskt brandskyddsarbete

Verksamheter och fastighetsägare förväntas ta ett stort ansvar för brandskyddet. Ansvaret omfattar såväl byggnadens utformning som brandtekniska installationer och personalens kunskap och organisation. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ligger till grund för regler och allmänna råd om brandskydd.

En vanlig uppdelning av ansvaret är att fastighetsägaren ser till att till exempel utrymningsvägar, brandsläckare och larm fungerar som det ska medan verksamheten ansvarar för att personalen är utbildad och vet vad de ska göra i händelse av en brand.

Den utbildningen som du gör just nu är alltså en del av verksamhetens brandskyddsarbete.